Vyzvedávání bude probíhat každý všední den. Lektor děti vyzvedává před školou nebo z družiny dle aktualizovaného seznamu přihlášených dětí.

Vyzvedávání probíhá ve 13:30 - 13:45, aby v Ulitě byla celá skupina ve 14:00 hodin. Navazující kroužky začínají v 14:15 hodin v Ulitě, 14:30 v hale TJ Spoje, případně 15:00 v bazénu Pražačka.

Kontakt

Dům dětí a mládeže Praha 3 - Ulita
Na Balkáně 2866/17a
Praha 3
130 00

222 990 330
606 611 920

© 2015 Všechna práva vyhrazena.